Συνεργασία με φορείς της αγοράς και της έρευνας για την αξιοποίηση του δυναμικού Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας

Ένα ακόμη βήμα για την σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Έξυπνη Εξειδίκευση, αποτέλεσε η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα
με την παρουσία ειδικών επιστημόνων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.
Βασικός στόχος είναι να ενταχθούν και να υλοποιηθούν δράσεις μέσα από το νέο ΣΕΣ 2014-2020 και έτσι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πρόσφατη κοινωνικό-οικονομική κρίση.
Θέμα της Ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3), ήταν η «Επιχειρηματική Ανακάλυψη στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Προηγμένων Υλικών».
«Η ημερίδα αποτελεί ένα επιπλέον στάδιο για την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της οποίας η  πρώτη έκδοση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014. Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή φορέων, ερευνητικών, ακαδημαϊκών, συλλογικών, καθώς και επιχειρήσεων στις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, στους τομείς της αλυσίδας αξίας της μικροηλεκτρονικής και προηγμένων υλικών, δύο τομείς ανάμεσα σε πολλούς άλλους, της Περιφερειακής οικονομίας με δυναμικό ανάπτυξης» επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στους τομείς των αλυσίδων αξίας που ανέδειξε η ημερίδα και οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής:
- Στην οργανωτική καινοτομία και συνέργεια μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και των φορέων έρευνας και καινοτομίας
- Στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών
- Στην καταγραφή καινοτόμων ιδεών και δράσεων στο πλαίσιο των αλυσίδων αξίας της μικροηλεκτρονικής και προηγμένων υλικών.
Παράλληλα, ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στις ανάλογες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια στο άμεσο μέλλον και για τους άλλους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και περιλαμβάνουν την Αγρο-βιοδιατροφή, με τους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς: οινοποιεία, ποτοποιία, καλλιέργεια, επεξεργασία, εμπορία σταφίδας, υδατοκαλλιέργεια, θερμοκηπιακές καλλιέργειες (φρούτα, οπωροκηπευτικά κ.λπ.), παραγωγή, επεξεργασία και προώθηση ελαιολάδου, τυροκομία, κτηνοτροφία και τον Τουρισμό – Πολιτισμό και συγκεκριμένα Εναλλακτικός τουρισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και νέες μορφές τουρισμού (θρησκευτικός, περιηγητικός κ.λπ.).
Η υλοποίηση της ημερίδας αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας και την έγκρισή της από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να ικανοποιηθεί η αιρεσιμότητα του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και να είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης των δράσεων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για δράσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας που πρόσφατα εγκρίθηκε και έχουν συνολικό Προϋπολογισμό  Δημόσιας Δαπάνης 70 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την πλευρά της η Διευθύντρια της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άλκηστις Σταθοπούλου κατά την παρουσίασή της ανέλυσε τη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) και τη σχέση του με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και τους θεματικούς στόχους, όπως είναι μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, η βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και η επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε η πρόοδος των Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης από την Μαρία Κωστοπούλου (ΕΥΣΑΑΠ, ΥΠΑΑΝ), η Εθνική Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης από τον Βασίλη Γογγολίδη (ΓΓΕΤ - Υπ. Παιδείας), η Ευφυής Εξειδίκευση και η σημασία της Επιχειρηματικής ανακάλυψης από τον Κώστα Κοκκινοπλίτη (Εμπειρογνώμονα ΕΕ), οι Στρατηγικές για την Ανάπτυξη της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στην Δυτική Ελλάδα από τον Ιωάννη Κικίδη (αντιπρόεδρος ΣΤΕΔΕ), τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών για Καινοτόμες Εταιρίες Τεχνολογίας από τον Σπύρο Τραχάνη (ODYSSEY VP), ενώ υπήρξαν και δύο παράλληλες Συνεδρίες για τα Προηγμένα Υλικά και τις Εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής & ΤΠΕ.
Συνεργασία με φορείς της αγοράς και της έρευνας για την αξιοποίηση του δυναμικού Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας Συνεργασία με φορείς της αγοράς και της έρευνας για την αξιοποίηση του δυναμικού Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας Reviewed by imerisios.gr on 8:03:00 μ.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.