Εγκαίνια στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Ρίο Πατρών (ΦΩΤΟ)

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἐτελέσθησαν τά Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, Ρίου Πατρῶν.

Τήν παραμονή τῶν Ἐγκαινίων ἔγινε ἡ κατάθεσις τῶν ἱερῶν μαρτυρικῶν λειψάνων ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος προέστη τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί ὡμίλησε ἐπικαίρως.

Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὅστις προέστη τῆς ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς πρώτης Θείας Λειτουργίας, συγχοροστατοῦντος καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.


Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό ἱστορικό τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους καί ὡραιότερους Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Ἐπήνεσε καί εὐχαρίστησε τούς πρωτεργάτας τῆς ἀνεγέρσεως καί τοῦ εὐτρεπισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἱερεῖς καί Λαϊκούς, ὡς καί ὅλους τούς Ἐνορίτας γιά τήν μεγίστη βοήθειά τους ὥστε νά ἔλθῃ εἰς πέρας ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό μήνυμα τῶν Ἐγκαινίων, ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι «... νά προχωρήσωμε καί στήν προσωπική ἐσωτερική μας ἀναγέννηση, μέσα ἀπό τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά φθάσωμε στήν κατά Χριστόν τελείωσιν».

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν προσφορά καί στήν ἐργασία τῶν Ἱερέων τῆς Ἐνορίας καί παρεχώρησε στόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο τήν εὐλογία νά προχειρίσῃ Πρωτοπρεσβύτερο τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τόν αἰδεσιμωλογιώτατοΠ. Εὐστράτιο Τσιτσιβό, προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ρίου Πατρῶν.

Ὁ Ἱερός Ναός καθιερώθη καί καθηγιάσθη εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου (κεντρική Ἁγία Τράπεζα), Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (δεξιά Ἁγία Τράπεζα) καί Ἁγίου Νικολάου ( ἀριστερή Ἁγία Τράπεζα).

Τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί στήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί στήν Θεία Λειτουργία ὁ Ναός κατεκλύσθη ἀπό πλῆθος πιστῶν.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Εγκαίνια στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Ρίο Πατρών (ΦΩΤΟ) Εγκαίνια στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Ρίο Πατρών (ΦΩΤΟ) Reviewed by Μιχαήλ Απ. Ζαφείρης on 11:30:00 π.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.