Ο Μητροπολίτης Κορέας σήμερα στην Πάτρα

Σήμερα Τε­τάρ­τη 17 Ι­ου­νί­ου με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου θα έρ­θει στην Πά­τρα, από την μακρινή Άπω Ανατολή, ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας και Υ­πέρ­τι­μος Έ­ξαρ­χος Ι­α­πω­νί­ας κ. Αμ­βρό­σι­ος.
Ο κ. Αμβρόσιος θα μιλήσει στις 19.30 το απόγευμα στην νέα αί­θου­σα εκ­δη­λώσεων και ο­μι­λι­ών του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρωτόκλητος», στην οδό Μι­α­ού­λη 68, με θέ­μα «Η Ορ­θό­δο­ξη Μαρ­τυ­ρία μπρο­στά στις νέ­ες προ­κλή­σεις».
Προ­η­γου­μέ­νως θα τε­λε­στεί Α­γι­α­σμός για την έ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας της νέ­ας αί­θου­σας εκ­δη­λώ­σε­ων, που βρί­σκε­ται πα­ρα­πλεύ­ρως του νε­ο­α­νε­γει­ρό­με­νου να­ού του συλ­λό­γου που είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Ανδρέα.
Με­τά την ο­μι­λία θα προ­βλη­θεί DVD για την δρά­ση και την ζωή της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας στην «Χώ­ρα της Πρω­ϊ­νής Γα­λή­νης».
Την εκ­δή­λω­ση θα ε­πι­σφρα­γί­σει με ομιλία του o Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πατρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος και θα την πλαι­σι­ώ­σει βυ­ζαν­τι­νός χο­ρός του Πρω­το­ψάλ­τη Α­ρι­στεί­δη Μπου­χά­γι­ερ.

Ο Μητροπολίτης Κορέας σήμερα στην Πάτρα Ο Μητροπολίτης Κορέας σήμερα στην Πάτρα Reviewed by Μιχαήλ Απ. Ζαφείρης on 11:31:00 π.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.