Ώστε λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ, είχε άγνοια, για το Θαλάσσιο Μέτωπο!

Του Νίκου Τζανάκου

   Είναι γνωστή σε όλους, η πέρα από κάθε λογική, προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει, πως η Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης, δεν έχει καμία αξία και πως πρέπει,  να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.
Από την πρώτη στιγμή επισημαίνουμε, σε όλους τους τόνους, πως το μεγάλο όπλο της πόλης, είναι αυτή η σύμβαση. Και τούτο διότι η συγκεκριμένη σύμβαση, είναι αποτέλεσμα ευρύτατης διαβούλευσης, τόσο πολιτικής όσο και νομικής και συνοδεύεται από ισχυρά έγγραφα,  νομικής και πολιτικής αξίας.
   Τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει προσπάθεια, να εμφανιστεί ως αφερέγγυος και ανεύθυνος, αυτός  ο ισχυρισμός.
   Ο βασικός λόγος, όσων επέμεναν σε κάτι τέτοιο, ήταν πως όταν συνέβαιναν όλα τα παραπάνω, δεν υπήρχε συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ είχε άγνοια και  δίχως το ΤΑΙΠΕΔ όλα είναι άκυρα.
   Άλλοι επέμεναν συνειδητά σε αυτή την παραπλάνηση και άλλοι επειδή οι «αρμόδιοι» τους παραπλανούσαν.
   Ο Θεός όμως αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. 
   Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτουμε, κάποια από τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν, πως η έκταση των 3,5 χλμ στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, έχει ήδη παραχωρηθεί, προσωρινά μεν, αλλά η προσωρινότητα έχει να κάνει με κάποιες εσωτερικές διεργασίες εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών, για την καθυστέρηση των οποίων, την ευθύνη έχει η κυβέρνηση και όχι η πόλη. Το μόνο σημείο που λείπει για να γίνει οριστική η παραχώρηση, είναι να λύσουν τα δικά τους θέματα, οι συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Το πότε θα το κάνουν, αποτελεί δική τους ευθύνη.
   Σε πρώτη  φάση λοιπόν, αποκαλύπτουμε έγγραφα, τα οποία αποδυναμώνουν τον ισχυρισμό, πως όλα έγιναν εν αγνοία του ΤΑΙΠΕΔ.
   Επισημαίνουμε εδώ, πως το αρχικό έγγραφο, το οποίο απευθύνεται στο ΤΑΙΠΕΔ, με συγκεκριμένη δέσμευσή του, είναι το έγγραφο του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης (άρα κρατικό έγγραφο) κ. Βενιζέλου, στις 21/12/2011. Αυτό είναι γνωστό.
   Στη συνέχεια όμως και επειδή η παραχώρηση είναι από το κράτος και τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας και όχι από τον ΟΛΠΑ οι διοικούντες τον ΟΛΠΑ, προκειμένου να κατοχυρωθούν, στέλνουν όλα τα έγγραφα και παίρνουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά (προσέξτε) και το ΤΑΙΠΕΔ!!!!!
1. Στο 119/34/5/1/2012, έγγραφο του ΟΛΠΑ, αναφέρεται πως τη σύμβαση παραχώρησης, επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, άρα η κυβέρνηση.
2. Στο 117/33/5/1/2012, για μεγαλύτερη σιγουριά, πως πρόκειται για απόφαση της κυβέρνησης, στέλνεται έγγραφο, μαζί με τη σύμβαση, στη Γεν. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας, (υπουργείο Οικονομικών), από την οποία και ζητούν τον καθορισμό, της σωστής ακολουθητέας διαδικασίας, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
3. Στη συνέχεια και επειδή γνωρίζουν πολύ καλά στον ΟΛΠΑ, πως προϊσταμένη τους αρχή είναι πια το  ΤΑΙΠΕΔ, στέλνουν το 253/95/13/1/2012 έγγραφο, με το οποίο ζητούν (από το ΤΑΙΠΕΔ!!!!), διευκρινήσεις για το αν στη σύμβαση, θα συμπεριληφθεί ο όρος «χρήση» ή και ο όρος «εκμετάλλευση». Μέχρι εκεί είχαν φθάσει οι επαφές με το ΤΑΙΠΕΔ. Έχουν γίνει και διορθώσεις στο κείμενο, άρα γιατί ισχυρίζονται άγνοια του ΤΑΙΠΕΔ; Αν ήταν εν αγνοία του, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ δεν απαιτούσε, τρία χρόνια τώρα, την αποπομπή του Δήμου από το χώρο;
4. Μετά από πλήθος εγγράφων και αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι σχετικές εντολές, έγγραφα και συνεννοήσεις, και αφού έχουν διευκρινιστεί από όλους, έννοιες και νομικοί όροι, όπως π.χ. η χρήση και η εκμετάλλευση,  στέλνεται από τον ΟΛΠΑ, το 335/111/16/1/2012 έγγραφο, προς την προϊσταμένη τους αρχή, το ΤΑΙΠΕΔ!!!!, με συνημμένο το τελικό σχέδιο της σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, με βάση τις παρατηρήσεις. Το ΤΑΙΠΕΔ λοιπόν, παρέλαβε και το τελικό κείμενο για έγκριση.
5. Λίγες ημέρες αργότερα, η διοίκηση του ΟΛΠΑ, στο 492/186/20/1/2012 έγγραφο της, αναφέρει  πως όλες οι  διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και πως στέλνουν στο Δήμο, την ήδη εγκεκριμένη σύμβαση, προς υπογραφή.
6. Προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, η σύμβαση υπογράφηκε τελικά, στις 24/1/2012. Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά, πως η συγκεκριμένη σύμβαση, με τα συνημμένα δεκάδες έγγραφα και φάξ που την ακολουθούν, αποτελεί ισχυρότατο πολιτικό και νομικό κείμενο, το οποίο είναι αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου, να ανατραπεί μονομερώς. Αυτό εξάλλου αναφέρεται πεντακάθαρα και στη σύμβαση,  στο άρθρο 14. (Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, μόνο με νεώτερη έγγραφη συμφωνία, που θα υπογράφεται προσηκόντως, από τους νομίμους εκπροσώπους, αμφοτέρων των μερών)
   Σταματάμε προσωρινά εδώ, την παρουσίαση σχετικών εγγράφων. Τα ερωτήματα πολλά, τα ερωτηματικά ακόμα περισσότερα.
   Από τα παραπάνω και μόνο, είναι φανερό πως η υπογραφείσα σύμβαση, αποτελεί κρατικό-κυβερνητικό, έγγραφο-δέσμευση, αφού όχι μόνο την έχουν επεξεργαστεί στην κυβέρνηση (και στο ΤΑΙΠΕΔ), αλλά έχουν δώσει και τις σχετικές εντολές (και έχουν βάλει και σχετικές υπογραφές), για τον τρόπο υλοποίησης.
Αν το ίδιο το κράτος, αμφισβητεί τις δεσμεύσεις- υποχρεώσεις του και τις υπογραφές του, πως μπορεί να απαιτήσει από τους πολίτες του, να υπακούουν και να δεσμεύονται από νόμους και υπογραφές, στις δικές τους υποχρεώσεις. 
   Επισημαίνουμε  με έμφαση, πως έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης, οποιαδήποτε μονομερής παρέμβαση, είναι καταχρηστική, άστοχη, άδικη και άκυρη, ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαικών δικαστηρίων. 
Θυμίζουμε σε κάθε κατεύθυνση πως το άρθρο 11 της σύμβασης, αναφέρει επί λέξη «Η παρούσα σύμβαση λύεται την αντίστοιχη ημερομηνία της υπογραφής της Οριστικής Παραχώρησης, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Πατρέων, η οποία δεν είναι δυνατόν να εκτείνεται πέραν της συμφωνηθείσης διάρκειας της από 12-12-2002 Σύμβασης Παραχώρησης»
Η ισχύς της σύμβασης προσωρινής παραχώρησης δηλαδή, εφόσον το κράτος καθυστερήσει να την μετατρέψει σε οριστική, με βάση τους νόμους του κράτους, είναι τουλάχιστον μέχρι το 2040.
Μετά από τα παραπάνω, καλούμε την κυβέρνηση και τον υπουργό κ. Δρίτσα, όχι μόνο να ανακαλέσει το κείμενο Διαβούλευσης, αλλά και να οριστικοποιηθεί η παραχώρηση στην πόλη, αποδεικνύοντας πως στην κυβέρνηση, δεσμεύονται πραγματικά, από τις εξαγγελίες-δεσμεύσεις, του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.
   Η πρότασή μας, αποτέλεσμα των διαχρονικών αποφάσεων τεσσάρων Δημοτικών Συμβουλίων, τα τελευταία 12 χρόνια, παραμένει η ίδια και προϋποθέτει τρία απλά βήματα.
Α) Επαναβεβαιώνεται από την κυβέρνηση, πως η Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης, είναι σε ισχύ, τόσο πολιτικά όσο και νομικά.
Β) Υπογράφεται από την κυβέρνηση, τροποποιητική Σύμβαση με την Α.Ε. ΟΛΠΑ (έχει γίνει και άλλες φορές), με την οποία της αφαιρούνται τα τμήματα, τα οποία αναφέρονται, στη Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης.
Γ) Αυτόματα, τα τμήματα που αφαιρούνται από την Α.Ε. ΟΛΠΑ, επανέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο και τα παραχωρεί, προς χρήση και εκμετάλλευση, στο Δήμο Πατρέων. 
    Η κυβέρνηση ας λάβει σοβαρά υπόψη της,  πως οι πολίτες της Πάτρας, δεν πρόκειται να επιτρέψουν αρνητική εξέλιξη, στο τόσο σοβαρό για το μέλλον της πόλης τους, θέμα.Ώστε λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ, είχε άγνοια, για το Θαλάσσιο Μέτωπο!  Ώστε λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ, είχε άγνοια, για το Θαλάσσιο Μέτωπο! Reviewed by imerisios.gr on 11:41:00 π.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.