Ιάσονας Φωτήλας: Ποιο το μέλλον των Α’ και Β’ Λιμενικών Τμημάτων στην Πάτρα;

Το μέλλον των Α’ και Β’ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών θίγει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας. 

Η παραγωγικότητα και των δύο Λιμενικών Τμημάτων είναι αδιαμφισβήτητη όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Το Α’ Λιμενικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διακίνηση περίπου 2 εκ. επιβατών και 700.000 οχημάτων κάθε έτος. Το Β’ Λιμενικό Τμήμα μόνο για το α’ εξάμηνο του 2016 έχει εισπράξει ποσό άνω των €290.000 (πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ και του Ν. 3446/2006). Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα Α’ και Β’ Λιμενικά Τμήματα καθώς και για το προσωπικό τους, το οποίο αξιοποιείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο και πιθανή απώλειά του θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Λιμανιού της Πάτρας. Επίσης, ποιος είναι ο ευρύτερος σχεδιασμός της κυβέρνησης όσον αφορά στα Λιμενικά Τμήματα. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης: 
Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα:  Κίνδυνος να κλείσουν τα Α’ και Β’ Λιμενικά Τμήματα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών;

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 και 2  του ΠΔ 147/1979 (ΦΕΚ Α’ 36/27.02.1979) «Περί συστάσεως Α’ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των κατά τόπων και καθ’ ύλη αρμοδιότητάς του», ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 1979 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας το Α’ Λιμενικό Τμήμα. Το εν λόγω τμήμα υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, αναφέρεται σε αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του, με τοπική αρμοδιότητα από Άκρα Δρέπανο μέχρι την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ρίου, συμπεριλαμβανομένου και του Λιμενικού Φυλακίου Αντιρρίου με αρμοδιότητα τους προβλήτες του πορθμείου. Κατ’ άρθρο 2 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος στο Α’ Λιμενικό Τμήμα ανατέθηκαν, ιδίως, οι κάτωθι αρμοδιότητες: i) όλες οι αρμοδιότητες διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις δια του Κεντρικού Λιμενάρχη Πατρών, ii) η έκδοση και θεώρηση των ναυτολογίων και εγγράφων των πλοίων κατά τον κατάπλου και απόπλου, iii) η ελευθεροκοινωνία πλοίων εξωτερικού, iv) η διενέργεια επιθεωρήσεων επί των καταπλεόντων πλοίων, v) οι διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου των πλοίων και vi) ο έλεγχος της συνθέσεως των πληρωμάτων και η διενέργεια μεταβολών αυτών.   
Η σπουδαιότητα και παραγωγικότητα του Α’ Λιμενικού Τμήματος είναι αδιαμφισβήτητη - γεγονός που φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Για το έτος 2013 διακινήθηκαν από το πορθμείο 1.417.352 επιβάτες και 724.410 οχήματα. Για το έτος 2014 διακινήθηκαν 1.611.272 επιβάτες και 780.183 οχήματα. Για το έτος 2015 διακινήθηκαν 1.612.272 επιβάτες και 740.395 οχήματα και για το έτος 2016 (από αρχές του χρόνου έως τον Οκτώβριο) διακινήθηκαν 1.911.258 επιβάτες και 553.956 οχήματα.
Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του ΠΔ 158/2005 (ΦΕΚ Α’ 214/24.08.2005) «Ίδρυση Β’ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» ιδρύθηκε τον Αύγουστο 2005 το Β’ Λιμενικό Τμήμα που υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, αναφέρεται σε αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του, με τοπική αρμοδιότητα οριζόμενη από τις εκβολές του ποταμού Μείλιχου μέχρι τις εκβολές του ποταμού Γλαύκου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω ΠΔ του ανατέθηκαν οι κάτωθι αρμοδιότητες: i) Όλες τις αρμοδιότητες διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 40, 41, 42, 44, 88 και 89 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 173) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», ii) η άσκηση των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τα αδικήματα που τελούνται στα όρια της κατά τόπο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, iii) η έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των ελληνικών πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), τη διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και τη θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων, iv) η ελευθεροκοινωνία πλοίων εξωτερικού, v) η παρακολούθηση των δρομολογίων των επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση, vi) η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα θαλάσσιου τουρισμού.
Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα την παραγωγικότητα του Β’ Λιμενικού Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικής διαδικασίας που έχει καθοριστεί για τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων του Αρ. 4 Παρ. 1.2 Α και 1.2 Β του Ν. 3446/06 όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει [υπέρβαρα φορτηγά οχήματα έως 10%] βεβαιώθηκαν από την 13/5/2015 έως την 13/5/2016, 4.186 παραβάσεις και εισπράχθηκε το ποσό των €187.110,00, το οποίο αποδόθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. Επιπλέον μόνο για το α’ εξάμηνο του 2016 ήρθε στα ταμεία του κράτους ποσό άνω των €290.000 (πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ και του Ν. 3446/2006) από τη δραστηριότητα του εν λόγω τμήματος. 
Σύμφωνα με καταγγελίες έχει κατατεθεί εισήγηση για κατάργηση του Β’ Λιμενικού Τμήματος και μετάταξη του Α’ Λιμενικού Τμήματος σε Λιμενικό Φυλάκιο. 
Επειδή τα εν λόγω Λιμενικά Τμήματα μέσω των αρμοδιοτήτων τους και της παραγωγικότητάς τους συνεισφέρουν στην πόλη και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιστού της πόλης των Πατρών
Επειδή το Λιμενικό Σώμα της Πάτρας έχει ανάγκη όλο το υπάρχον προσωπικό λόγω του όγκου δουλειάς και των κινδύνων που παρατηρούνται στο λιμάνι της Πάτρας - γεγονός που φαίνεται από πρόστιμα άνω του 1,5εκ. ευρώ που έχουν επιβληθεί τα τελευταία 2 χρόνια, από τον σχηματισμό άνω των 1.300 δικογραφειών για αδικήματα του Κοινού Ποινικού Δικαίου και Ειδικών Ποινικών νόμων καθώς επίσης και από τον μεγάλο όγκο ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων που κατασχέθηκαν 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα υπάρχοντα Α’ και Β’ Λιμενικά Τμήματα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών; Πρόκειται να καταργηθούν ή μεταταχθούν σε Λιμενικά Φυλάκια; Εάν ναι, για ποιο λόγο; Τι θα συμβεί με το υπάρχον προσωπικό; Θα μεταταχθεί στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία ήδη το αξιοποιεί και πιθανή απώλειά του θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο Λιμάνι της Πάτρας; 
2. Υπάρχει ευρύτερος σχεδιασμός για την αναδιάρθρωση/ σύμπτυξη των Λιμενικών Τμημάτων στην Ελλάδα; Εάν ναι, για ποιο λόγο και πώς θα αναδιαρθρωθούν οι αρμοδιότητές τους; 
Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας 

Ιάσονας Φωτήλας: Ποιο το μέλλον των Α’ και Β’ Λιμενικών Τμημάτων στην Πάτρα; Ιάσονας Φωτήλας: Ποιο το μέλλον των Α’ και Β’ Λιμενικών Τμημάτων στην Πάτρα; Reviewed by imerisios.gr on 1:41:00 μ.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.