Τι πρέπει να ξέρετε σχετικά με την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επιχείρησης

O Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει ότι, όσοι συνάδελφοι έχουν κάνει παύση των εργασιών τους αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την τυπική διαδικασία που απαιτείται για το κλείσιμο της επιχείρησης, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:


Σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 ως ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης ή διάλυσης λογίζεται η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών. Οι συνάδελφοι δηλαδή πρέπει να υποβάλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., δήλωση διακοπής των εργασιών τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη πραγματική ημερομηνία παύσης των εργασιών. Όταν όμως η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (Ν. 4174/2013). 

Η απόφαση αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται σε φορολογούμενους ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα, 
Β) δεν έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για εταιρίες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, και 
Γ) ειδικά για τα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν την 15η Φεβρουαρίου 2013. Οι εν λόγω φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν στην ΔΟΥ της έδρας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και η διαδικασία διακοπής εργασιών θα προχωρά
 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση.

Τι πρέπει να ξέρετε σχετικά με την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επιχείρησης Τι πρέπει να ξέρετε σχετικά με την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επιχείρησης Reviewed by imerisios.gr on 9:29:00 π.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.