Τα οφέλη από την ύπαρξη υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα ανέπτυξε ο Γιώργος Μαυραγάνης σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

«Διασφαλίσαμε ότι εφόσον υπάρξουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και επομένως και ο νομός Αχαΐας θα έχει σημαντικά έσοδα ώστε να αναπτυχθούν υποδομές και να εκτελεσθούν
έργα που θα αναπλάσουν την περιοχή μας, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας αλλά και θα χρηματοδοτήσουν πρωτοβουλίες για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη στήριξης μέσα στην οικονομική κρίση…».Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αχαιός Υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε συνεργασία με τη την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και τη Δεξαμενή Σκέψης – Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν: «Έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία». Στην εκδήλωση συμμετείχαν: ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κώστας Μίχαλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας κ.ά. 
Ο πρώην Υφυπουργός επικέντρωσε την ομιλία του στη φορολογική μεταχείριση που προβλέφθηκε ώστε να γίνει εφικτή η έρευνα για υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα στον Πατραϊκό κόλπο. Ο Γ. Μαυραγάνης χαρακτήρισε το έργο σημαντικότατο για την Περιφέρεια και εξέφρασε την ελπίδα η αποκεντρωμένη διοικητική δομή να συνδράμει ενεργά στην υλοποίησή του. 
Με την ιδιότητα του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών ο Γ. Μαυραγάνης εισηγήθηκε τις φορολογικές και λογιστικές διατάξεις με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας αλλά και την ενίσχυση των περιφερειών τις οποίες αφορούν οι άδειες. Όπως ανέφερε ο πρώην Υφυπουργός, η Σύμβαση για την ανάθεση της έρευνας και εκμετάλλευσης στον Πατραϊκό κόλπο μετά από διαγωνισμό κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία των εταιρειών ΕΛΠΕ-Edisson-Petroceltic και κυρώθηκε με το Νόμο 4299/2014. Ο Νόμος αυτός, αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν και στην άλλη σύμβαση για τη Δυτική Ελλάδα (Κατάκολο) όσο και σε αυτή των Ιωαννίνων, στο άρθρο 14 προβλέπει φορολογικές ρυθμίσεις ορισμένες από τις οποίες είναι κατά παρέκκλιση της φορολογικής νομοθεσίας. 
Οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι:
1. Φόρος εισοδήματος 20% και περιφερειακός φόρος 5%. «Δώσαμε έτσι μια σημαντική πηγή εισοδήματος στην Περιφέρεια για να μπορέσει να έχει πρόσθετους πόρους που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της» τόνισε ο Γ. Μαυραγάνης και υποστήριξε ότι πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το Υπουργείο Οικονομικών και η φορολογική διοίκηση να εκδώσουν τις απαραίτητες πράξεις και εγκυκλίους, στο βαθμό που χρειάζεται, ώστε να μην υπάρξει εμπόδιο στην εφαρμογή του περιφερειακού φόρου.
2. Εξίσου σημαντική ρύθμιση είναι ότι, οι απαραίτητες εργασίες και δαπάνες εκτελούνται από τον Εντολοδόχο ο οποίος  κατανέμει το κόστος σε κάθε Συμμισθωτή με βάση τη σχετική σύμβαση προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και αποφυγή αμφισβητήσεων.
3. Ο Γ. Μαυραγάνης ανέφερε ότι κάθε Συμμισθωτής τηρεί τους λογαριασμούς με βάση την ελληνική λογιστική νομοθεσία και όχι με όποιον τρόπο θέλει ώστε να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες και τυχόν διαφορές με τις ελληνικές αρχές. 
4. Επίσης, το ύψος αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έρευνας και πρώτης εγκατάστασης για σκοπούς υπολογισμού των φορολογητέων κερδών δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της αξίας των ετησίως παραχθέντων προϊόντων και υποπροϊόντων. Η διάταξη αυτή θεσπίσθηκε γιατί τα έξοδα και οι αποσβέσεις τα πρώτα χρόνια της εκμετάλλευσης, αν δεν μπει όριο, συνήθως υπερκαλύπτουν τα κέρδη με αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναμένουν σημαντικό διάστημα για να βάλουν χρήματα στο ταμείο.
5. Προβλέφθηκαν αναλυτικά οι κατηγορίες των εσόδων και δαπανών που καταχωρούνται στο λογαριασμό κάθε εκμετάλλευσης ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τα ποσά που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα επί του οποίου επιβάλλεται φόρος.
6. Οι ζημίες της περιόδου πριν την έναρξη οποιασδήποτε εκμεταλλεύσιμης παραγωγής δεν υπόκεινται στον πενταετή περιορισμό των γενικών διατάξεων, διότι σε τέτοια έργα είναι συνήθως μεγάλες λόγω του ότι τα πρώτα χρόνια οι δαπάνες έρευνας είναι πολύ υψηλές και δεν υπάρχει έσοδο με αποτέλεσμα αν δεν γινόταν τέτοια ρύθμιση να μην υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον.
7. Οι συμβάσεις δανείων δεν υπόκεινται σε χαρτόσημο αν δεν είναι από πιστωτικό ίδρυμα και σε εισφορά Ν 128 αν είναι από πιστωτικό ίδρυμα, κίνητρο που έχει δοθεί σχεδόν σε όλες τις μεγάλες συμβάσεις έργων για δεκαετίες στην Ελλάδα ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση η οποία κινείται σε υψηλά επίπεδα.
«Όπως φαίνεται με αυτά που προανέφερα καταφέραμε βασιζόμενοι στις καλύτερες πρακτικές που επικρατούν διεθνώς να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να προχωρήσει μια προσπάθεια αφενός επενδύσεων και αφετέρου ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας και της οικονομίας της Ελλάδας εφόσον βρεθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα» τόνισε ο Γ. Μαυραγάνης. Και πρόσθεσε: «Το σημαντικό όμως είναι ότι διασφαλίσαμε ότι εφόσον υπάρξουν τέτοια κοιτάσματα η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και επομένως και ο Νομός Αχαΐας θα έχει σημαντικά έσοδα ώστε να αναπτυχθούν υποδομές και να εκτελεσθούν έργα που θα αναπλάσουν την περιοχή μας, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας αλλά και θα χρηματοδοτήσουν πρωτοβουλίες για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη στήριξης μέσα στην οικονομική κρίση».

Τα οφέλη από την ύπαρξη υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα ανέπτυξε ο Γιώργος Μαυραγάνης σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τα οφέλη από την ύπαρξη υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα ανέπτυξε ο Γιώργος Μαυραγάνης σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Reviewed by imerisios.gr on 10:54:00 μ.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.